aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kwiat Lnu LubawkaNabór na stanowisko pracy w Lokalnej Grupie Działania Kwiat lnu
stanowisko: Pracownik biurowy (½ etatu)WYMAGANIA I UMIEJĘTNOŚCI:
- wykształcenie minimum średnie
- dobra obsługa komputera: MS Office ( Word, Excel, Power Point) oraz urządzeń biurowych
- znajomość zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kwiat lnu na lata 2014 - 2020
- umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych
- dobra organizacja pracy i samodzielność

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

• sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zleconych przez pracodawcę zadań,
• prowadzanie i odbieranie poczty w formie tradycyjnej i elektronicznej,
• tworzenie zestawień, sprawozdań i arkuszy kalkulacyjnych z bieżącej działalności biura
• prowadzenie rejestrów korespondencji, sprawozdań, wydarzeń i innych,
• obsługa urządzeń znajdujących się w biurze takich jak komputer, telefon, drukarka, fax, ksero itp.,
• prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
• wykonywanie zadań związanych z organizacją spotkań.

Wymagana dokumentacja:
- Curriculum Vitae ( CV )
- list motywacyjny
- dokumenty poświadczające doświadczenie, nabytą wiedzę i umiejętności

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu,  58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2016 r. do godziny 14.00
 Komisja konkursowa  po analizie złożonych dokumentów telefonicznie zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną osoby najwyżej ocenione.
REKLAMA