aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. ZSO Kamienna Góra

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. od dnia 1 do 23 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyjęcie do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017:
- Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
- Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Wyżej wymienione wnioski należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze od 1 do 23 czerwca 2016 r.  w dni robocze  od godz. 9.00 do godz. 15.00.

W Gimnazjum nr 2 przewiduje się otwarcie dwóch oddziałów ogólnych klasy pierwszej, a w Liceum Ogólnokształcącym 4 oddziałów klasy pierwszej odpowiednio o nachyleniach:
- politechnicznym (przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: fizyka, matematyka),
- biologiczno-chemicznym (przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka)
- humanistycznym (przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie)
- lingwistyczno-turystycznym z elementami realioznawstwa (przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy, geografia).

Zapraszamy

fot. ZSO Kamienna Góra

 

REKLAMA