aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiegoKSS Społem Kamienna Góra"SPOŁEM" KSS w Kamiennej Górze
wydzierżawi lokal użytkowy - na cele handlowe lub usługowe, przy ul. Żeromskiego 2 w Kamiennej Górze
pow. całk. 40,50 m2

Warunki wydzierżawienia – oferty:
tel. kontaktowy 75 744 7374
lub
osobiście w Biurze Zarządu przy Pl.Wolności 31  w Kamiennej GórzeKSS Społem Kamienna Góra"SPOŁEM" KSS w Kamiennej Górze
wydzierżawi  wyodrębniony lokal użytkowy na cele handlowe lub usługowe znajdujący się w Pawilonie  „SUPERSAM” przy ul.Fornalskiej 1 A w Kamiennej Górze,
pow. użytk.  45,00 m2.

Warunki dzierżawy oferty - tel. 75 744 7374
lub
osobiście w biurze Zarządu przy Pl. Wolności 31 w Kamiennej GórzeKSS Społem Kamienna GóraZarząd "SPOŁEM" KSS Kamienna Góra posiada na sprzedaż nieruchomość położoną w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 9, zabudowaną  pawilonem handlowym o powierzchni 220,9 m2, działkę gruntu /użytkowanie wieczyste/  nr 97 obręb 3 o powierzchni 836,0 m2.

Cena wywoławcza wynosi 220.000 zł
Dodatkowych informacji o przedmiocie oferty udziela Sekretariat Spółdzielni przy Pl. Wolności 31 II piętro w Kamiennej Górze w godz  7 - 13 tej. Tel. 75 744 7374.

REKLAMA