aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

dcrDolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
ZATRUDNI PRACOWNIKA
Na stanowisku
Magazynier

 

Zakres obowiązków:
- Prowadzenie magazynów: odzieży ochronnej, paliw i oleju, remontowych, gospodarczych, środków czystości, przedmiotów nietrwałych, maszyn i urządzeń, artykułów biurowych. Pracownik ponosi odpowiedzialność za składowanie materiałów i innych składników majątkowych.
- Ścisła współpraca z Działem księgowości:
- uzgadnianie stanów magazynowych,
- prowadzenie ewidencji kartotek ilościowo – wartościowych, oraz ewidencji wszelkich obrotów magazynowych,
- kontrolowanie zgodności faktycznych stanów ze stanami kartotekowymi,
- przygotowanie magazynów do inwentaryzacji,

Wymagania:

1. Wykształcenie minimum średnie.
2. Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Umiejętność obsługi komputera w zakresie programu pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Pracownik powinien cechować się, m.in.:

Odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością, kreatywnością.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Informacji udziela Kierownik Działu Służb Pracowniczych – Ewa Bugara tel. 75 645 97 12

 

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam pondto, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

 

REKLAMA