aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. lh

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, kiedy strona nie chce walczyć o swoje we własnej osobie, lecz woli, aby jej interesy były reprezentowane przez inną osobę. Wbrew pozorom wiele osób wybiera właśnie takie rozwiązanie. Dzięki temu mają pewność między innymi o pomyślność całego procesu. Czasami decydującym czynnikiem jest między innymi stres oraz emocje, które bardzo często potrafią wpłynąć w znaczący sposób na tok postępowania sądowego.


 
Czym jest pełnomocnictwo?
 
W świetle doktryny prawnej określa się je dwojako. Jest to przede wszystkim czynność prawna. Jej treścią jest oświadczenie woli strony. Stanowi to upoważnienie osoby do pełnienia określonych czynności prawnych. Innym znaczeniem “pełnomocnictwa” jest po prostu sam dokument na mocy, którego dochodzi do przekazania praw wykonywania wybranych czynności prawnych. Do udzielenia może dojść na dwa sposoby:
- ustnie,
- pisemnie.
 
Koszty i zwroty
 
Oczywiście kwota przeznaczona na poczet świadczeń pełnomocnika zostanie zwrócona w przypadku wygrania sprawy. Interesy w sądzie może reprezentować:
-  adwokat,
-  radca prawny (np. specjalizacja: prawo rodzinne),
-  inny uczestnik postępowania,
- rodzice strony,
- małżonek strony,
-  rodzeństwo strony,
-  zstępni strony,
-  osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
Pełnomocnikami strony mogą być jeszcze inne osoby, jeśli tak stanowią przepisy szczególne. Przykładowe przypadki to doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy.  Wysokość opłat poniesionych za usługę pełnomocnictwa nie mogą być większe niż te określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Koszty są zależne od dwóch czynników:
-  rodzaju sprawy,
-  wartości przedmiotu sporu (WPS).
 
Wartość przedmiotu sporu a wynagrodzenie pełnomocnika
 
W zależności od wartości przedmiotu sporu kształtuje się także wynagrodzenie pełnomocnika, który walczy w sądzie w imieniu swojego klienta. Poniższa tabela przedstawia  wysokości WPS oraz stawkę wynagrodzenia dla pełnomocnika.

Wartość przedmiotu sporu

Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika

do 500 zł

90 zł

500 zł - 1500 zł

270 zł

1500 zł - 5000 zł

900 zł

5000 zł - 10 000 zł

1800 zł

10 000 zł - 50 000 zł

3600 zł

50 000 zł - 200 000 zł

5400 zł

powyżej 200 000 zł

10 800 zł

 

Wiele osób decyduje się na pełnomocnictwo ze względu na spokój o swój interes. Nie każda osoba potrafi przywoływać odpowiednie argumenty wtedy, kiedy trzeba lub po prostu nie ma czasu na to, aby przygotowywać się do rozprawy. Pełnomocnik jest gwarancją pomyślności procesu w przypadku większości procesów. Pomimo niemałych kosztów jest częstym wyborem.

REKLAMA