Print
fot. wp

Choć lato jeszcze się nie rozpoczęło upalne dni pojawiają się coraz częściej. Praca w warunkach wysokiej temperatury nie należy do najprzyjemniejszej. Dla osób cierpiących na choroby układu krążenia wysoka temperatura w pracy połączona z wysiłkiem fizycznym może wręcz spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Czy są zatem przepisy BHP, które pozwalają pracownikowi odmówić pracy w takich warunkach?

W polskim prawodawstwie kwestie temperatur w czasie pracy regulują ogólne przepisy BHP. Jednak regulacje dotyczą wyłącznie minimalnych temperatur w czasie pracy w pomieszczeniach. Nie regulują natomiast maksymalnej temperatury powietrza w pomieszczeniu pracy powyżej której pracownik miałby prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Co ciekawe przy pracach na zewnątrz przepisy BHP w ogóle nie nakładają żadnych ograniczeń. Dlatego pracownik nie ma prawa powstrzymać się od wykonywania pracy powołując się na przepisy dotyczące górnych limitów temperaturowych w pracy, ponieważ takie w ogóle nie istnieją.

Jednak fakt braku maksymalnych dopuszczalnych norm temperatury w pracy nie oznacza, że pracodawca nie ma żadnych obowiązków wobec pracowników związanych z pracą w wysokich temperaturach. Każdy właściciel firmy obowiązany jest zapewnić pracownikom do picia wodę, w nieograniczonej ilości, jeżeli wykonują pracę w temperaturze powyżej 25 stopni na zewnątrz, bądź wewnątrz pomieszczeń jeżeli ta temperatura przekracza 28 stopni i jest spowodowana czynnikami atmosferycznymi. Ponadto pracodawca musi zadbać o właściwy stan wentylacji, w szczególności jeżeli ma możliwość - zapewnienia klimatyzacji. Jednak klimatyzacja, zgodnie z polskimi przepisami BHP nie jest wymagana. 

Pracownicy mogą także dodatkowo cierpieć jeżeli chorują na choroby układu krążenia. Wysoka temperatura połączona wysiłkiem fizycznym może być wręcz szkodliwa i powodować poważne problemy zdrowotne. Dlatego pracownik powinien być przebadany przez lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem pracy, także w kwestiach warunków pracy bądź też ograniczeń ze względu na temperaturę. Pamiętać jednak należy, iż pracodawca nie ma obowiązku stosować się do wytycznych lekarzy innych specjalności niż medycyna pracy. 

Paweł Sereda

Główny Specjalista ds. BHP

SAFETY Service - Krakowskie Centrum BHP