aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Lubawka - Kwiat Lnu - loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

DNI LUBAWKI – POKAZ TAŃCÓW INTEGRACYJNYCH 
12 lipca 2019r. na Rynku w Lubawce grupa uczestnicząca w warsztatach tanecznych z Lubawki i Chełmska Śląskiego zaprezentowała wybrane tańce integracyjne.

 

Lubawka - Kwiat Lnu  

Warsztaty tańców integracyjnych są jednym z działań projektu „Magia ziół i tańców integracyjnych” realizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” z Lubawki .

Projekt został sfinansowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w ramach grantów ze środków Programu LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty dla dwóch grup z Lubawki i Chełmska Śląskiego są prowadzone od czerwca w Domach Kultury w tych miejscowościach.

Efekt warsztatów tanecznych będzie zaprezentowany przez uczestników również w trakcie Jarmarku Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śl. 24/25 sierpnia 2019r.

Warsztaty zielarskie to kolejne działanie zaplanowane w ramach projektu, które odbędą się jesienią zarówno w Lubawce jak i Chełmsku Śląskim.

Lubawka - Kwiat Lnu

fot. Paula Maciołek

 

REKLAMA