aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Tkacze Ślący” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

 

 

Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży Chełmska Śląskiego

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu powierzyło Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkaczy Śląskich” realizację projektu pt.: „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży obszaru wiejskiego Chełmska Śląskiego - kultywowanie tradycji 2019”. Wśród zadań projektu granowego realizowane są przez Stowarzyszenie „Tkaczy Śląskich” warsztaty rozwijające potencjał społeczności lokalnych. Celem projektu jest obudzenie i wzmocnienie aktywności społecznej, a także integracja poprzez aktywny udział w organizowanych warsztatach i wydarzeniach. Efekt prowadzonego od maja do sierpnia cyklu zajęć umuzykalniających i utaneczniających, skierowanych na stworzenie widowiska, opartego na tańcu, śpiewie i inscenizacji, zostanie zaprezentowany podczas XII „Jarmarku Tkaczy” w Chełmsku Śląskim. Uczestnicy zajęć warsztatowych, w radosnej atmosferze, pod kierunkiem instruktorów artystycznych, kształcą umiejętności wokalne, a w oparciu o różne style i techniki taneczne kształcą płynność ruchu scenicznego. Spotkania artystyczne i integracyjne w jakich biorą udział, pomagają im również nabywać oraz wzmacniać swobodę w prezentacji przed widzami.

REKLAMA