Print

OGŁOSZENIE
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„SZAROTKA”
w Kamiennej Górze
ul. M.C. Skłodowskiej 12


Zgodnie § 96 ust 6 Statutu Spółdzielni  oraz § 23 Regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania
praw do lokali, zasad zasiedlania mieszkań, zamiany i wynajmu lokali mieszkalnych i lokali
o innym przeznaczeniu ( użytkowych)
ogłasza II przetarg nieograniczony
w formie licytacji ustnej na najem lokalu mieszkalnego położonego
w Kamiennej Górze przy ul. Tkaczy Śl. 44/3 o pow. 59,70 m2
Przetarg odbędzie się dnia 10 stycznia 2014r o godz. 10.00
w siedzibie SM „Szarotka” pokój nr 12
Cena wywoławcza 500 zł – czynsz najmu za okres jednego miesiąca
Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat związanych
z zużyciem ciepłej i zimnej wody.
Warunkiem uzyskania mieszkania jest wpłacenie kaucji
w wysokości 1000 zł
Informujemy, że zgodnie z przepisami pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.
Mieszkanie  można obejrzeć w terminie ustalonym z Administracją Spółdzielni
tel. 75-649-52-65 wew. 36, 46
do  dnia 9.01.2014r
Umowa najmu lokalu zawarta zostanie z najemcą na okres 12 miesięcy
Warunkiem zawarcia umowy najmu z  osobą wygrywającą przetarg jest spełnienie przez nią wymogów statutowych.
   Szczegółowych informacji dotyczących przetargu
 można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta  ( pokój nr 3)
tel. 75- 649-52-65 wew. 43
( osoba upoważniona do udzielania informacji związanych z przetargiem – Katarzyna Kurzeja)

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.