aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

KSIS Razem Kamienna GóraKamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "RAZEM" z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusz Kościuszki 6 przeprowadzało w dniach od 15 czerwca 2013 roku do 30 listopada zbiórkę publiczną.


Ww. zbiórkę przeprowadzono na podstawie decyzji nr 3/2013 z 14.06.2013 wydanej przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła 1 458,10 zł  - datki do puszek kwestarskich.

Łączne koszty przeprowadzenia zbiorki to 82 zł – opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Dochód ze zbiórki publicznej czyli kwota 1 376,10 zł przeznaczono na leczenie i rehabilitację dzieci chorych.

REKLAMA