aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Swój 1% podatku dochodowego można przekazać na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Ogorzelca.

Aby to zrobić, na swoim PIT-cie należy wpisać:
Pozycja 124. wpisać numer KRS - 0000116212,
Pozycja 126. wpisać skróconą nazwę jednostki - OSP Ogorzelec, Ogorzelec 52, 58-400 Kamienna Góra
Pozycja 127. - zaznaczyć "Wyrażam zgodę"

REKLAMA