aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jest organizacją, która w sposób bardzo aktywny stara się wypromować Kotlinę Jeleniogórską ze względu na jej ogromne wartości kulturowe. W ostatnim czasie m.in z inicjatywy Fundacji udało się utworzyć na terenie Kotliny Park Kulturowy oraz uzyskać dla 11 obiektów rezydencjonalnych tytuł Pomnika Historii Prezydenta RP, który daje podstawy prawne do wpisu Doliny Pałaców i Ogrodów na Listę Światowego Dziedzictwa „UNESCO”.

Wiedzę o Kotlinie staramy się gromadzić i rozpowszechniać poprzez m.in. wydawnictwa, promocje w mediach, organizowane konferencje, wystawy oraz uczestnictwo w targach turystycznych. Obecnie Nasze działania skupiają się nad rewaloryzacją założenia pałacowo – parkowego w Bukowcu. Każde Nasze działanie może być zwielokrotnione dzięki Państwa Wsparciu. Jednym z nich jest przekazanie na rzecz naszej Fundacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

KRS 0000239622
Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Świdnicka 31 50-066 Wrocław
numer konta dla 1%:  42 1240 4025 1111 0010 1574 1940
nr KRS: 0000239622

REKLAMA