aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Twój RuchZarząd Wojewódzki Twojego Ruchu zajął się oświadczeniem wydanym przez klub TR w Kamiennej Górze w sprawie Artura Zielińskiego. Zarząd Wojewódzki wydał stanowisko:„W związku z oświadczeniem złożonym przez Klub Terenowy TR w Kamiennej Górze stwierdzamy, że Statut TR nie przewiduje możliwości wykluczenia z partii jej członka przez Zarząd Klubu. Tym samym, oświadczenie kamiennogórskiego klubu jest podjęte z naruszeniem Statutu i z przekroczeniem jego kompetencji. ZW stwierdza, że działania Artura Zielińskiego – członka ZW - są zgodne ze Statutem, zasadami przyjętymi w TR oraz w koalicji Europa Plus i zostały uzgodnione z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego TR. Publikacja oświadczenia niezgodnego z prawdą jest w naszej ocenie naganna i niewłaściwa, a także narusza dobra osobiste Artura Zielińskiego. Zarząd Wojewódzki żąda sprostowania złożonego oświadczenia oraz przeproszenia zainteresowanego. W razie braku natychmiastowej reakcji ze strony Klubu Terenowego w Kamiennej Górze Zarząd Wojewódzki zwróci się do Zarządu Krajowego o wyciągnięcie konsekwencji w związku z zaistniałą sytuacją oraz skieruje sprawę do Sądu Koleżeńskiego”.

Oświadczenie klubu TR przeczytasz tutaj: Oświadczenie

REKLAMA