aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Trwa wymiana komunikatów między klubem terenowym Twojego Ruchu w Kamiennej Górze a Zarządem Wojewódzkim.


- Klub terenowy Twojego Ruchu w Kamiennej Górze w ramach pełnej transparentności swoich działań, potwierdza złożenie w siedzibie Zarządu Krajowego Twojego Ruchu w Warszawie dwóch wniosków o wymierzenie kary w postaci wykluczenia z partii dla dwóch osób: Artura Zielińskiego i Tomasza Czajkowskiego.
Jednocześnie z uwagi na to, że Statut partii w sposób precyzyjny reguluje prawa i obowiązki każdego członka Twojego Ruchu i powierza pewne istotne sprawy dla Sądu Koleżeńskiego, Klub terenowy w Kamiennej Górze prosi p. T. Czajkowskiego i Zarząd Wojewódzki o wstrzemięźliwość i zachowanie zgodne z zasadą "numo iudex in causa sua" (nie można być sędzią we własnej sprawie). - pod oświadczeniem podpisał się Przewodniczy KT Twojego Ruchu w Kamiennej Górze Jarek Pawlikowski.

Oświadczenie Zarządu Wojewódzkiego przeczytasz tutaj: Nie mogą odwołać

Twój Ruch

 

REKLAMA