Print

MPWiK Kamienna GóraW wyniku awarii przyłącza telefonicznego oraz związanych z tym prac wykonywanych przez operatora sieci, informujemy iż numerem zastępczym do kontaktu z MPWiK w Kamiennej Górze jest numer 608 810 396 lub 994.