aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego

Z dumą informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy" otrzymało dofinansowanie w wysokości 16 tys. zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015.

logo

Pozyskane środki pozwolą Stowarzyszeniu zrealizować zadanie „Z tradycją w przyszłość – kultywowanie lokalnego dziedzictwa”, spójne z celem strategicznym NCK. Polega on na tworzeniu warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wspieranie projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Jego koncepcja oparta jest na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego. Celem programu dotacyjnego „Kultura Dostępna” NCK jest wspieranie zadań sprzyjających integracji społecznej, dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury i organizacji oferty kulturalnej poza stałą siedzibą instytucji.

fot. via Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Tkacze Śląscy” skoncentrowane jest przede wszystkim na pogłębieniu wiedzy młodego pokolenia chełmszczan o rodzimej kulturze. Ma ono na celu zachęcenie uczestników zajęć warsztatowych do kultywowania i upowszechniania najcenniejszych lokalnych tradycji oraz propagowania tradycji tkaczy śląskich, bowiem relikty rodzimej kultury ludowej wymagają wskrzeszania, ożywiania i rozpowszechniania w społeczeństwie. Wypracowane podczas warsztatów efekty pracy dydaktycznej i artystycznej zostaną zaprezentowane podczas wspólnych koncertów Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Kwiatuszki Lnu” oraz Zespołu Śpiewaczego „Zgoda” z Chełmska Śląskiego. Informacje o realizowanym projekcie Narodowego Centrum Kultury, przedsięwzięciach artystycznych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z kulturą i sztuką tradycyjną będą pojawiały się regularnie na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia. Zadanie realizowane jest przy ścisłej współpracy z dyrekcją i gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Publicznych im. „Tkaczy Chełmskich”, dyrekcją i pracownikami Domu Kultury w Chełmsku Śl., oraz Zespołem Ludowym „Zgoda”.

Teresa Sobala
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy"

fot. via Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego

 

REKLAMA