aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
gmina Kamienna Góra - sesja

Radni gminy Kamienna Góra muszą zastanowić się, czy znajdą pieniądze na poprawę akustyki w głównej sali Domu Kultury w Krzeszowie. Propozycję prac przedstawiła dzisiaj (środa, 24 kwietnia) Aldona Słupska-Czerniak, dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego.

 

Już w 2016 roku wykonane zostały pomiary i powstał projekt niezbędnych zmian. CBK starało się o dofinansowanie remontu, ale projekt nie został zaakceptowany. Z przeprowadzonych badań wynika, że głos na pokonanie całej sali potrzebuje 4 sekundy. Skrócenie tego czasu pozwoli na poprawę akustyki obiektu. Przygotowany projekt zakłada m.in. pokrycie sufitu specjalnym tynkiem, zmiany na scenie i ścianie naprzeciwko. Koszt samych materiałów w 2016 roku oszacowany został na 180 tys. zł. CBK nie stać na taką inwestycję, dyrektor nie prosiła również o dofinansowanie w takiej wysokości.

Wójt Patryk Straus wyjaśnił radnym, że w tym roku może być wykonana część projektu, czyli prace na scenie m.in. zawieszenie kotar oraz ścianie naprzeciwko. Potrzebne są pieniądze na zakup materiałów, prace wykonają pracownicy CBK. Po ich zrealizowaniu będzie można ocenić zmiany i ewentualnie kontynuować przebudowę.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA