aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - sesja

W porządku obrad dzisiejszej (środa, 26 lutego) sesji rady miasta Kamienna Góra znalazł się projekt uchwały dotyczący realizacji koncepcji modernizacji kamiennogórskiego zalewu. Kolejny raz dokument wzbudził duże kontrowersje.

 

Zgodnie z zapowiedziami burmistrz przygotował uchwałę, w której radni mieli upoważnić go do rozpoczęcia "procesów inwestycyjnych dotyczących modernizacji" zalewu. Punktem wyjścia miała być koncepcja przygotowana przed dr Romualda Loeglera.

Według burmistrza to jedynie uchwała intencyjna mająca ułatwić mu rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy podobno już zgłaszają zainteresowanie realizacją koncepcji.

Radni kwestionowali część zapisów znajdujących się w koncepcji. Radny Jacek Bruździak domagał się przedstawienia przybliżonych kosztów realizacji planów. Według burmistrza miasto nic za realizację koncepcji nie zapłaci, koszty pokryją inwestorzy. - Czy państwo jesteście w stanie to pojąć, czy to jest dla państwa zbyt trudne - mówił do radnych burmistrz.

Radny Andrzej Grzyb przypomniał, że radni nie mieli żadnego wpływu na zapisy znajdujące się w koncepcji. J. Bruździak tłumaczył, że nie ze wszystkimi zapisami znajdującymi się w koncepcji wszyscy się zgadzają. Radni podkreślali, że są za modernizacją zalewu. Dowodem są pieniądze zapisane w budżecie miasta na przygotowanie plaży i budowę jazu.

Pytany przez radnych radca uznał, że nie ma prawnego obowiązku przyjmowania uchwały intencyjnej. Również bez niej burmistrz może posługiwać się koncepcją podczas spotkań z inwestorami.

Skarbnik i sekretarz przypominali radnym, że przyjęcie uchwały intencyjnej to dopiero początek starań o zmiany nad zalewem. Jeśli znajdzie się inwestor, to każda decyzja i tak podejmowana będzie przez radę. Kolejne uchwały dotyczyć mogą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, zgody na sprzedaż czy dzierżawę gruntów i innych kwestii.

Po burzliwej dyskusji, częściowo bez udziału burmistrza, który wyszedł na kilka minut podczas wystąpienia J. Bruździaka, radni odrzucili projekt uchwały. Za jej przyjęciem był 1 radny, 11 było przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA