Print

fot. via A. Czajkowska-Wróbel

Przez dwa tygodnie Harcerska Grupa Artystyczna "Liminis" Szczepu ZHP Kamienna Góra uczestniczyła w 40. Jubileuszowym Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.


Pobyt w Kielcach nie ograniczał do udziału w festiwalu. Grupa brała udział w koncertach organizowanych w różnych miejscach m.in. na kieleckim rynku. Pomagała również w prowadzeniu imprez organizowanych w ramach festiwalu. Kamiennogórzanki prowadziły m.in. warsztaty tworzenie tzw. przeszkadzajek z przedmiotów, które dostępne są w każdym domu. Tego typu instrumenty kamiennogórska grupa wykorzystuje na co dzień, więc komendantka festiwalu hm. Elżbieta Kubiec powierzyła "Liminis" to zadanie. W Kielcach odbywały się również  warsztaty emisji głosu i ćwiczenia z instruktorem śpiewu, przygotowujące do nagrania jednej z piosenek.

Podczas festiwalu "Liminis" zaprezentował dwa utwory: autorską "Bieszczadzką Miłość" oraz "Rudawy". Jury doceniło występ kamiennogórzanek i przyznało "Liminis" Srebrną Jodłę w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych w wieku 17-25 lat. W ramach festiwalu grupa nagrała w studio "Bieszczadzką Miłość".

Wyjazd na festiwal był jedną z nagród jakie grupa "Liminis" otrzymała podczas XIX Przeglądu Twórczości Artystycznej Zuchów i Harcerzy Dolnego Śląska- więcej: Harcerska prośba. "Liminis" to wokalno-instrumentalny Zespół Reprezentacyjny Chorągwi Dolnośląskiej.

– Wyjazd na Festiwal był możliwy jedynie dzięki sponsorom: Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, Urzędowi Miasta w Kamiennej Górze, Starostwu Powiatowemu oraz firmom PKS Kamienna Góra i SOOP Polska – mówi komendantka Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych ZHP w Kamiennej Górze phm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel – Bardzo serdecznie dziękujemy za udzieloną nam pomoc.

fot. via A. Czajkowska-Wróbel