Print

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki nabory wniosków o dofinansowanie w programie "Ochrona zabytków". Dofinansowanie uzyskała prawie 380 projektów.

 

Parafia w Krzeszowie otrzyma 580 tys. zł na remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na kościele p.w. św. Józefa.
Na kontynuację konserwacji polichromii sklepieniowych (etap IV) parafia uzyskała 360 tys. zł.

Diecezja Legnicka na konserwację i restaurację obrazów olejnych w pawilonie na wodzie w Betlejem otrzyma 230 tys. zł.
Na kontynuację prac renowacyjnych organów Michaela Englera w bazylice w Krzeszowie diecezja otrzyma 210 tys. zł.

Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie na remont dachu (etap VI) - 370 tys. zł.
Na drugi etap renowacji wystroju ścian i wyposażenia stolarskiego w klasztornej bibliotece siostry otrzymały 150 tys. zł.

Parafia w Lubawce na kontynuację prac przy ołtarzu głównym w kościele Czternastu św. Wspomożycieli na Podlesiu - 120 tys. zł.
Na konserwację pięciu obrazów Drogi Krzyżowej w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP parafia otrzyma 110 tys. zł.

Parafia w Miszkowicach na konserwację ołtarza głównego wraz z obrazem otrzyma 80 tys. zł.

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz uzupełnienie nawierzchni otrzyma 40 tys. zł.

Parafia w Chełmsku Śląskim na drugi etap wymiany stolarki okiennej i renowacji elewacji uzyskała 200 tys. zł.

W konkursie złożonych zostało ponad 1800 wniosków.

Bez dofinansowania zostało m.in. stowarzyszenie Doliny Zadrny, które starało się o wsparcie remontu kościoła pw. św. Mateusza w Uniemyślu. Dotacji nie uzyskał również właściciel pałacu w Ciechanowicach, który chciał kontynuować prace restauratorskie malowideł ściennych. Bez wsparcia pozostała gmina Lubawka, która chciała uzyskać dotację na remont elewacji ratusza w Lubawce.

W tych przypadkach wnioskodawcy mogą jeszcze składać odwołanie od wyników naboru.