Print
Kamienna Góra - Wartości narodowe w muzyce polskiej

Dzisiaj (poniedziałek, 30 maja) w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze odbył się XIII Powiatowy Konkurs Muzyczny „Wartości narodowe w muzyce polskiej”. Wiedzę postanowili sprawdzić uczniowie sześciu szkół podstawowych z powiatu kamiennogórskiego.

 

Kamiennogórski konkurs jest jedynym tego typu konkursem w województwie dolnośląskim. Nie mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych. Tegoroczna edycja dotyczyła życia i twórczości Stanisława Moniuszki. W tym roku obchodzimy bowiem 200 – rocznicę urodzin kompozytora.

Konkurs sprawdza wiedzę z: historii muzyki, form muzycznych, zasad i teorii muzyki, rozpoznawania utworów muzycznych, historii i geografii Polski. W konkursie uczestniczyły trzyosobowe reprezentacje szkół z Krzeszowa, Ptaszkowa, Chełmska Śląskiego, Marciszowa, Szarocina i Szkoły Podstawowej nr 1 z Kamiennej Góry.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze, a koordynatorami przedsięwzięcia i autorami pytań konkursowych są Damian Skorupiński i Anna Kosturek.

Konkurs wygrała drużyna Szkoły Podstawowej z Krzeszowa w składzie: Wiktoria Leśniak, Gabriela Piechota, Julia Szpargała, pod opieką Beaty Wasielewskiej. Drugie miejsce zajęła szkołą z Marciszowa: Laura Moskal, Tobiasz Maciej, Cepielik Marcelina, nauczyciel Piotr Jędruch, trzecie podstawówka z Chełmska Śląskiego: Kinga Bielewicz, Julia Zięba, Martyna Nowicka, nauczyciel. Bernadeta Dziedzic - Majka

 

Stanisław Moniuszko jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli stylu narodowego w muzyce polskiej oraz twórcą opery narodowej.
Przyszło mu żyć w czasach cenzury i zaborów, w czasach niełatwych dla narodu polskiego, w czasach, gdzie to co polskie, rodzime i nasze miało być zniszczone.
Od samego początku jego działalności kompozytorskiej jego muzyka przepojona była folklorem i nosiła wyraźny charakter narodowy.
Jego Patriotyzm przejawiał się głównie w twórczości zawierającej treści "ku pokrzepieniu serc" i postawie wobec narodu w trudnych dla Polski czasach. Oprócz  F. Chopina, był to najwybitniejszy kompozytor polski XIX wieku, główny przedstawiciel stylu narodowego w Polsce, a przede wszystkim twórca polskiej opery narodowej i polskich pieśni.
W jego operach znajdujemy silne nawiązania do folkloru polskiego, które obecne są przede wszystkim poprzez wykorzystywanie stylizacji polskich tańców ludowych, oraz przez tematy, które były poruszane w jego dziełach. Tak więc w "Halce" głównym wątkiem jest obrona chłopów w społecznych stosunkach, a w "Strasznym dworze" czy w "Hrabinie" - podkreślenie polskich tradycji i obyczajów.
Stanisław Moniuszko pod wpływem budzącego się poczucia narodowej odrębności pragnął w swojej muzyce (głównie pieśniach i operach) zaakcentować elementy rodzime. Czynnikiem inspirującym tę twórczość muzyczną stał się rodzimy folklor, w tematyce nawiązywał często do scen z historii i obyczajów narodu. W trudnych dla Polski czasach pieśni Moniuszki były więc wielką podporą dla narodu polskiego i stanowiły "pokrzepienie serc"
Co byśmy nie powiedzieli o Moniuszce – czy jest geniuszem, czy nie (a na pewno nie był takim geniuszem jak Chopin czy Mozart) – jedno jest u niego bezcenne: że nie zostawił nas bez opery narodowej.
Autor: Maria Fołtyn, „Gazeta Wielkopolska”, 29 września 2001

Sponsorami konkursu byli: Centrum Obsługi Jednostek Budżetowych w Kamiennej Górze, Urząd Miasta w Kamiennej Górze, Urząd Gminy w Kamiennej Górze, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, Intermarche Kamienna Góra, Sopp Polska Kamienna Góra, ARiMR w Kamiennej Górze, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze, Beta Kopia Kawka, Arkadiusz Kubacki oraz Ireneusz Barciś.