Print

Co wyróżnia mieszkańców Kamiennej Góry? To kreatywne i pełne pomysłów osoby! Około 200 kamiennogórzan odwiedziło stoisko II edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Banku Zachodniego WBK należącego do Grupy Santander, i przedstawiło aż 56 pomysłów na poprawę jakości życia i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Najlepsze projekty zostaną zrealizowane dzięki grantom ufundowanym przez Bank Zachodni WBK!

 

Nowoczesne place zabaw i rozbudowa ścieżek rowerowych to tylko niektóre życzenia mieszkańców Kamiennej Góry. Pieniądze na realizację tych projektów można zdobyć w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”, którego pomysłodawcą i fundatorem jest Fundacja Banku Zachodniego WBK. Warunkiem udziału projektu w konkursie jest złożenie do 26 lipcabr. wniosku przez specjalną aplikację na stronie internetowej www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.

Konkursowe stoiska odwiedzają łącznie 200 miast i miejscowości Polski, zachęcając ich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie. A jest o co walczyć! Realizacja zwycięskich pomysłów zostanie wsparta grantami w wysokości: 4 tys., 7 tys. i 10 tys. zł. Bank Zachodni WBK przygotował 300 takich grantów. W sumie na wsparcie pomysłów przeznaczonych zostało 1,5 mln zł.

Konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam” to projekt skierowany do lokalnych organizacji społecznych i samorządowych, które chcą modernizować swoje otoczenie - fundacji, stowarzyszeń, bibliotek, domów kultury, muzeów, klubów sportowych czy nawet Ochotniczej Straży Pożarnej.

Więcej informacji dotyczących konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” na stronie internetowej: www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam