aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyły się dzisiaj już XV LO-wskie spotkania oraz Liga Klas. Impreza ma przybliżyć uczniom „ogólniaka” co mogą po skończeniu tej szkoły robić. Na wykłady zaproszeniu zostali absolwenci LO.Wśród wykładowców-absolwentów byli: Przemysław Kurowski, Grzegorz Jaciuk, Marcin Chamot, Krzysztof Wojtas, Kosma Tomaszek, Olga Jachym, Krzysztof Kurowski, Paweł Łabuda i Grzegorz Debita. Absolwenci spotkali się z klasami 1-2 liceum. Spotkania miały pomóc przyszłym maturzystom w podjęciu decyzji o swojej przyszłości. Tematy wykładów były bezpośrednio związane z kierunkami studiów jakie wybrali absolwenci – dyskutowano zarówno o obronności kraju, jak i dziennikarstwie, stosunkach międzynarodowych, informatyce, matematyce czy fizyce.

Po wykładach odbyła się Liga Klas. Przez dwie godziny lekcyjne uczniowie mogli wziąć udział w 10 różnych konkurencjach. Konkursy zostały przeprowadzone z zakresu wiedzy: chemicznej, biologicznej, historycznej, polonistycznej, plastycznej, wiedzy o Biblii, a także z wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wśród konkurencji sportowych znalazły się „Rzutki do tarczy” oraz kilka innych konkurencji na sali sportowej. Nie zabrakło konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Koordynatorem XV Lo-wskich Spotkań był Ryszard Mierzwa. Ligę Klas przygotował Andrzej Przybytek.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA