Print
Krzysztof Mróz - senator

Senator Krzysztof Mróz prezentował dzisiaj (wtorek, 2 lipca) najnowsze programy uruchomione od początku miesiąca przez rząd.

 

Od 1 lipca można składać wnioski o wypłatę świadczenia 500+ na każde dziecko, nie ma już ograniczeń dochodowych, świadczenie należy się każdemu dziecku. W lipcu wnioski można składać elektronicznie m.in. poprzez systemy części banków oraz portal empatia. Od sierpnia przyjmowane będą również wnioski w wersji papierowej. Każdy kto łoży wniosek do końca września otrzyma świadczenia należne od lipca. Pytany o wpływ zmian na budżet, senator tłumaczył, że wprowadzenie 500+ stopniowo, najpierw dla drugiego i kolejnych dzieci, teraz dla wszystkich, było przejawem troski o budżet. Sytuacja finansowa państwa pozwoliła na rozszerzenie programu na wszystkie dzieci. Większe dochody zapewniło m.in. uszczelnienie podatku VAT, ograniczenie nielegalnych gier hazardowych, uregulowanie obrotu paliwami.

Drugą nowością obowiązującą od 1 lipca są Pracownicze Programy Kapitałowe, czyli nowy trzeci filar emerytalny. Na razie obowiązywać będą w firmach zatrudniających ponad 250 pracowników, stopniowo wprowadzane będą do mniejszych firm. Na przyszłą emeryturę uczestnika programu składać się będzie on sam (pracownik), pracodawca i budżet państwa. Z udziału w programie będzie można zrezygnować.

Senator poinformował, że trwają prace nad budżetem państwa na 2020 rok, w projekcie są zapisane środki na 13. emeryturę. Nie będzie to więc jednorazowe świadczenie wypłacane w tym (2019), wyborczym roku.

- Na pewno będę kandydował - o zbliżających się wyborach parlamentarnych mówił senator, ale nie określił czy walczyć będzie o mandat senatorski, czy poselski. W weekend w Katowicach odbędzie się konwencja programowa PiS. Przeanalizowane zostaną uwagi zebrane przez parlamentarzystów PiS podczas spotkań w terenie. Listy wyborcze PiS-u powinny zostać zamknięte do połowy lipca. W okręgu jeleniogórsko-legnickim PiS chce powiększyć ilość uzyskanych mandatów poselskich i utrzymać wszystkie mandaty senatorskie.