aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 9 października 2019 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrali się na zwiedzanie oraz warsztaty ceramiczne do Starej Kopalni w Wałbrzychu. Mali krzeszowianie wzięli udział w cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze” organizowanym przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

 

Krzeszowscy pierwszoklasiści po przyjeździe na parking Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia udali się do kawiarni „Sztygarówka”, gdzie mogli odpocząć oraz zjeść drugie śniadanie.

„Sztygarówce” spotkali się z przewodnikiem Justyną Korzuch, która rozpoczynając opowieść o górnikach i ich pracy omówiła poszczególne elementy czarnego munduru galowego, które górnicy zakładają podczas największych świąt. Ważnym elementem munduru jest czako górnicze – charakterystyczna sztywna czapka z pióropuszem górniczym.

Następnie zaprosiła ich na zwiedzanie części wystawowej Muzeum Przemysłu i Techniki obejmujący najstarszy i największy zachowany zespół górniczych budowli przemysłowych pochodzących z przełomu XIX i XX w. Zwiedzane przez małych krzeszowian wystawy prezentują dzień pracy górnika oraz specyfikę pracy w kopalni. Już w pierwszym pomieszczeniu dowiedzieli się, że praca w kopani należała do bardzo trudnych. W kolejnej sali wystawowej poznali elementy roboczego stroju górnika pracującego pod ziemią: buty, spodnie drelichowe, koszule, kurtki, rękawice drelichowe oraz najważniejsze kaski górnicze. Wiele emocji wzbudziła wśród nich ekspozycja prezentująca elementy kartografii i miernictwa górniczego, przedmioty z zakresu ratownictwa górniczego, tradycji górniczych (mundury górnicze, czako i marki górnicze, pamiątki górnicze związane z pracą czy drobne urządzenia stosowane w pracy na kopalni. Bardzo ciekawym elementem zwiedzania było samodzielne wyszukiwanie przez uczniów sprzętu górniczego przy pomocy zdjęć otrzymanych od Justyny Korzuch.

Stąd ruszyli na turystyczny spacer podziemną trasą turystyczną, gdzie zobaczyli m. in. stare fotografie górników, figurkę św. Barbary – patronki górników dowiadując się o najważniejszym górniczym święcie „Barbórce” obchodzonym 4 grudnia. Słuchając opowieści przewodniczki o trudnej górniczej pracy mogli zaobserwować na podziemnych ekspozycjach pracę górników, zespołów mierniczych oraz podjąć próbę załadowania węgla przy pomocy łopaty zwanej „sercówą” do stojącego obok wagonika na węgiel. Ponadto dowiedzieli się jaką rolę w kopalni pełniły szczury oraz usłyszeli legendę o małych chłopcu Janku – „pierwszym górniku”, który w trakcie pogoni za lisem znalazł węgiel. Po wyjściu z kopalnianych podziemi zwiedzili jeszcze wystawę maszyn wyciągowych z wagonikami z ostatnim węglem z szybów „Chrobry” oraz „Julia”.

Na zakończenie swojego pierwszego pobytu w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia udali się do Centrum Ceramiki Użytkowej. Tam spotkali się z ceramikiem Magdaleną Sienicką, która poprowadziła przygotowane dla nich warsztaty ceramiczne. Każde z uczestników wycieczki otrzymało trzy gipsowe figurki – Myszki Miki, róży oraz ważki, które po wysłuchaniu instruktażu Magdaleny Sienickiej oraz korzystając z jej uwag i pomocy mogli samodzielnie pomalować wykazując się własną inwencją i pomysłowością. Na zakończenie aktywizujących warsztatów ceramicznych wielu z nich namalowało pamiątkowe obrazki dla prowadzącej warsztaty ceramiczne.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z JUSTYNĄ KORZUCH oraz MAGDALENĄ SIENICKĄ oraz podziękowaniu prowadzącym zajęcia edukacyjne za ciekawe i aktywizujące uczestników wycieczki formy poznawania tradycji górniczych oraz historii górnictwa w dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” w Wałbrzychu powrócili do „Sztygarówki” w celu dokonania zakupu drobnych pamiątek z pierwszego pobytu w Starej Kopalni w Wałbrzych.

Zadowoleni, pełni niezapomnianych wrażeń, w wesołych nastrojach autokarem PKS Kamienna Góra powrócili do swojej szkoły na smaczny obiad.

Opiekunami uczestników wycieczki edukacyjnej byli Beata Bandyk i Klaudia Kinga Topolska – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA