aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 23 września 2021 roku uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Kamiennogórscy adepci turystyki krajoznawczej wzięli udział w cyklu wycieczek „Kamienna Góra – moje miasto”, którego celem jest poznanie m. in. zabytków architektury naszego miasta

Podczas spotkania uczestników pieszej wycieczki po Kamiennej Górze wszyscy trzecioklasiści zostali wyposażeni w plany miasta w skali 1:9000, na których odszukali swoją szkołę zaznaczoną na planie miasta niebieską tarczą z cyfrą „1” w środku. Na planie zauważyli również kwadrat z cyfrą „1”, którym zaznaczony jest jeden z zabytków architektury w Kamiennej Górze. Na drugiej stronie planu zobaczyli zdjęcie z informację, że jest to dawny Kościół Łaski – jeden z sześciu ewangelickich kościołów wybudowanych na Śląsku w XVIII w. Korzystając z planów miasta rozpoczęli krajoznawczy spacer ul. Słoneczną, a po dotarciu na ul. Kościuszki zatrzymali się przed budynkiem Centrum Kultury oznaczoną na planie cyfrą „8”. To kamienica z 1906 r. dawna główna siedziba zakładów tekstylnych Schlesiche Textilwerke Methner & Frahne A.G., Oglądając jej fasadę z płaskorzeźbami z piaskowca zobaczyli m. in. lokomotywą oraz statek nawiązujące do działalności fabryki włókienniczej. Część uczniów stwierdziła, że chodziła tutaj do przedszkola. Kontynuując poznawanie zabytków miasta doszli do przejścia dla pieszych na ul. Aleja Wojska Polskiego. Mijając z prawej strony budynek Sądu Rejonowego doszli do ul. Wąskiej, która doprowadziła ich do Rynku (nr 7 na planie) - centrum naszego miasta, z zabytkową kamienicą Muzeum Tkactwa (nr 6 na planie). Po dojściu do muzeum zobaczyli na jego murach znak BŁĘKITNEJ TARCZY umieszczany na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto mogli zauważyć na innych zabytkowych budynkach także czerwone tablice z napisem „Obiekt zabytkowy pod opieką prawa Naruszanie stanu wzbronione”. Na jednej z kamienic zobaczyli tablicę informującą, że mieszkali w niej Fryderyk Wielki oraz Fryderyk Wilhelm II królowie Prus. Natomiast na głównej płycie rynku zobaczyli zarys prostokąta z czarnej kostki pierwszego kamiennogórskiego ratusza, którego okres istnienia (1564-1873) odczytali z okolicznościowej tablicy.  Opuszczając rynek zobaczyli kamienicę z ciekawym akcentem architektonicznym na fasadzie – literę P z kotwicą, jako inicjał jej włoskiego właściciela Franza Xaweriusa Primavesiego zajmującego się handlem lnem w Sudetach. Na ul. Karola Miarki zatrzymali się przy kamienicy, z herbową tarczą i łacińską sentencją „Ora et Labora” – „Ucz się i pracuj”.

Następnie, zgodnie z prośbą jednego z uczestników wycieczki, wyruszyli ul. Krótką na plac przed kościołem p.w.  św. Apostołów Piotra i Pawła (nr 2 na planie) wzmiankowanym w 1294r., gdzie ich wzrok przykuły płyty nagrobne i epitafia mieszczańskie wmurowane na zewnętrznych ścianach kościoła. Po opuszczeniu placu kościelnego na Placu Grunwaldzkim zatrzymali się przed neorenesansową budowlą ratusza (nr 5 na planie) wybudowanego w latach 1904-1905. Zachodnia i południowa fasada są bogato zdobione piaskowcowymi płaskorzeźbami m. in. Bolka I oraz Bolka II, a także fryzem narracyjnym „Obrona miasta podczas najazdu husytów w 1426 r.”. Na zakończenie swojej pierwszej wyprawy krajoznawczej z planami Kamiennej Góry uczestnicy wycieczki zobaczyli fragmenty zachowanych oryginalnych murów otaczających dawniej całe miasto.

Po dojściu do swojej szkoły dowiedzieli się, ze na posiadanych przez nich planach ich miasto zostało pomniejszone 9.000 razy i jest przedstawione w skali pomniejszonej 1: 9000. Ponadto dowiedzieli się, że rozróżniamy jeszcze skalę rzeczywistą (1:1) oraz skala powiększona, a uczniowie wymienili m. in. mikroskop, gdzie ma ona zastosowanie. Kończąc krajoznawcze poznawania zabytków architektury zrobili sobie pamiątkowe, wspólne zdjęcie z Kościołem Matki Bożej Różańcowej w tle obiecując zaznaczyć na swoich planach przebieg trasy krajoznawczej eskapady oraz ewentualnie odszukać i zaznaczyć na nim swoją ulicę.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowała Małgorzata Bąk – wychowawczyni klasy, a trzecioklasistów oprowadzał po mieście Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA

ds21