aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via ptsm-jr

W dniu 10 września 2016 r. członkowie Skolnego Koła Przyrodniczo-Turystycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ostatnią w tym roku szkolnym wycieczkę szlakami turystycznymi Rudaw Janowickich. Młodzi turyści wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „Poznajemy Zabytki i Obiekty Przyrodnicze naszego regionu”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.Po przyjeździe do Leszczyńca i zapoznaniu się z przebiegiem trasy wycieczki kamiennogórscy turyści powędrowali czarnym szlakiem dochodząc do dwóch kościołów. Przy kościele św. Bartłomieja z XVI w. rośnie POMNIK PRZYRODY CIS POSPOLITY. Drugi barokowy  to poewangelicki kościół św. Jana Nepomucena z połowy XVIII w. został wzniesiony przez protestantów. Wędrując przez Leszczyniec, w jego górnej części widzieli dobrze zachowane ruiny wapiennika z XIX w., który służył do wytapiania wapienia. Następnie czarny szlak doprowadził młodych turystów do Rozdroża pod Bobrzakiem w RUDAWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM utworzonym w 1989 r. Rudawy Janowickie objęte są również inną z form ochrony przyrody jaką jest SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „NATURA 2000” – RUDAWY JANOWICKIE. Po krótkim odpoczynku na Rozdrożu pod Bobrzakiem już za czerwonymi znakami Głównego Szlaku Sudeckiego im. dr. Mieczysława Orłowicza wędrując przez Przełęcz pod Bobrzakiem, dotarli do malowniczej grupy granitowych skałek - Konie Apokalipsy, a stąd dotarli na najwyższe dwuszczytowe wzniesienie Rudaw Janowickich – Skalnik (945 m.n.p.m.). Na platformie widokowej na Małej Ostrej (943 m.n.p.m) mogli podziwiać krajobraz okolicznych pasm górskich: Karkonoszy z najwyższym szczytem Śnieżką, Rudaw Janowickich z Sokolimi Górami oraz  Gór Kaczawskich i Kotliny Jeleniogórskiej.

Po krótkim odpoczynku na posiłek oraz zrobienie sobie pamiątkowych zdjęć, ze Skalnika za zielono-niebieskimi znakami powędrowali do letniskowej wsi Czarnów, gdzie obok dawnego schroniska PTTK „Czartak” rośnie kolejny na trasie sobotniej wycieczki POMNIK PRZYRODY – KLON JAWOR. Stąd obok śladowych ruin dawnego wapiennika niebieskim szlakiem zeszli do Starego Traktu Kamiennogórskiego – historycznej drogi jezdnej łączącej na przełomie XVIII/XIX w. Kotlinę Jeleniogórską z Kotliną Kamiennogórską przez Rudawy Janowickie. Dalszą wędrówkę wytyczał im czarny szlak biegnący do Pisarzowic. Po odpoczynku oraz drobnych zakupach w miejscowym sklepie młodzi miłośnicy krajoznawstwa regionu zobaczyli jeden z najcenniejszych zespołów pałacowo-parkowych naszego powiatu z klasycystycznym pałacem z XIX w., z ciekawą fasadą i zabytkowym parkiem, w którym rośnie m.in. okazały POMNIK PRZYRODY - JESION WYNIOSŁY o imponującym obwodzie w pierśnicy wynoszącym 630 cm oraz 34 m wysokości. Następnie, po przejściu przez mostek na Żywicy niebieskim szlakiem, obok zakładu przerobu dolomitów, powędrowali w kierunku Kamiennej Góry, gdzie zakończyli 7,5-godzinną wycieczkę.

Młodzi turyści zdobyli do 21 pkt do Odznaki Turysta Przyrodnik, do 19 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej oraz po 6 pkt do Regionalnej Odznaki Krajoznawczej..

Opiekunami młodzieży byli Sylwia Czerwińska – opiekunka Szkolnego Koła Przyrodniczo-Turystycznego oraz Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA