aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 14 września 2016 roku uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę szlakami turystycznymi Masywu Ślęży. Młodzi miłośnicy turystyki pieszej wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych ph. „Poznajemy Zabytki i Obiekty Przyrodnicze”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.Po przyjeździe do Sobótki spotkali się z Wiesławem Pazganem pracownikiem Dolnośląskiego Zespoły Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, który prowadząc młodych kamiennogórzan po tym interesującym zakątku województwa dolnośląskiego w ciekawy sposób przybliżał im historię oraz walory przyrodnicze „dziewiczego” dla nich Masywu Ślęży. Na początek uczestnicy wycieczki zobaczyli w Będkowicach mały skansen osadniczy w postaci dwóch chat z okrąglaków i studni. Znajduje się on tuż za głównym wejściem do rezerwatu archeologicznego – bramy w palisadzie z drewnianymi wojami piastowskimi. Rezerwat archeologiczny to pozostałości po dobrze zachowanym zespole osadniczym Ślężan, który funkcjonował od VIII do XIII wieku. Po zwiedzeniu skansenu i zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia z wojami w tle, szóstoklasiści zobaczyli z za szyb autokaru interesujący dwór obronny z 1546 r., otoczony fosą wypełnioną wodą z leżącego obok stawu.

Następnie, po dojeździe do Sulistrowiczek, zobaczyli ciekawy, zbudowany na przełomie XX/XXI w. kościół Matki Bożej Dobrej Rady, którego bryła nawiązuje do stylu podhalańskiego. We wnętrzu świątyni znajdują się piękne witraże przedstawiające rośliny występujące na Łące Sulistrowickiej – rezerwacie przyrody. Ciekawe jest także połączenie symboliki chrześcijańskiej z pogańską, reprezentowaną przez dwa Ślężańskie niedźwiedzie podtrzymujące stół ołtarzowy.   

Po przyjeździe na Przełęcz Tąpadła i krótkim odpoczynku przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania młodzi kamiennogórscy turyści słuchając opowieści przewodnika żwawo wyruszyli za żółtymi znakami turystycznymi w kierunku ŚLĘŻY (718 m.n.p.m.) najwyższego szczytu Przedgórza Sudeckiego. Do szczytu poprowadziła ich ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA ŚLĘŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO utworzonego w 1988 r. dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych MASYWU ŚLĘŻY o powierzchni ponad 8 190 ha, a wraz z otuliną 15 640 ha. Część obszaru park, po której wędrowali młodzi miłośnicy przyrody i krajobrazu górskiego objęta jest także inną formą ochrony przyrody w formie obszaru „NATURA 2000” – MASYW ŚLĘŻY. Teren ten porasta las liściasty, z przewagą buczyny. Spacerując ścieżką przyrodniczą składającą się z sześciu przystanków – tablic poznawali walory przyrodnicze i kulturowe Masywu Ślęży oraz zobaczyli m. in. ranną popielicę jednego z nielicznych nadrzewnych ssaków występujących w Polsce. Przy przystanku nr 5 – Ptaki Ślęży weszli już na teren Rezerwatu krajobrazowo-geologiczno-archeologicznego „GÓRA ŚLĘŻA’. Dochodząc do szczytu Ślęży zobaczyli STAROŻYTNY WAŁ KULTOWY.

Szczyt Ślęży – charakterystyczny element krajobrazu przyciągająca wędrowców, jeszcze w czasach pogańskich (ok. 2500 lat temu) była miejscem kultu religijnego. Po odpoczynku młodzi kamiennogórzanie zwiedzili Salkę Towarzystwa Ślężańskiego znajdującą się w Domu Turysty im. Romana Zworskiego, podziwiali piękny krajobraz ślężańskich okolic, zwiedzili kościół Nawiedzenia NMP z przełomu XVII-XVIII wieku oraz podeszli, obok śladowych ruin zamku książęcego Bolka II Małego, niebieskim szlakiem do wieży widokowej na szczycie Ślęży, z której mogli podziwiać przepiękny okoliczny krajobraz.

Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia przy starożytnej rzeźbie kultowej NIEDŹWIEDZICY powstałej 700-400 lat p.n.e. czerwonym szlakiem turystycznym biegnącym tzw. „Drogą Ślężan” przez Przełęcz Dębową schodzili do Sobotki podziwiając po drodze kolejną charakterystyczną rzeźbę kultową PANNĘ Z RYBĄ I NIEDŹWIEDZIEM. Po dojściu do parkingu i pożegnaniu się z prowadzącym WIESŁAWEM PAZGANEM, któremu podziękowali za bardzo mile spędzony czas powrócili do Kamiennej Góry, gdzie zakończyli swoją pierwszą, ale nie ostatnią, 9,5-godzinną wycieczkę szlakami turystycznymi Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.       

Młodzi turyści zdobyli ponadto w trakcie wycieczki po 20 pkt do Odznaki Turysta Przyrodnik, po 11 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej oraz po 6 pkt do Regionalnej Odznaki Krajoznawczej..

Opiekunami młodzieży byli Emilia Nieczyperowicz – wychowawca klasy, Agnieszka Półtorak – rodzic oraz Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA