Print

marciszowWójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08 wew. 30.