aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Spółka Mieszkaniowa Kamienna GóraSpółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze jako zarządca cmentarzy komunalnych w Kamiennej Górze
informuje, że przeprowadza aktualizację inwentaryzacji grobów i opłat za pochowanie zwłok i utrzymywanie grobu przez okres 20 lat liczonych od daty pochówku. W związku z tymi czynnościami Spółka Mieszkaniowa wzywa wszystkie zainteresowane osoby, które opiekują się grobami osób zmarłych pochowanych na terenie cmentarza przy ul.Katowickiej lub cmentarza przy ul.Wałbrzyskiej do uiszczenia opłaty za pochowanie zwłok i utrzymanie grobu przez okres kolejnych 20 lat, jeżeli dotychczasowy dwudziestoletni okres za który uiszczona była poprzednia opłata dobiegł końca.

 

Spółka Mieszkaniowa przypomina, że przepisy art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1473) przewidują możliwość likwidacji grobu w celu jego ponownego użycia do nowego pochówku w przypadku upływu 20 lat od daty pochowania w nim zwłok i braku sprzeciwu co do ponownego użycia grobu zgłoszonego przez zainteresowane osoby połączonego z nieuiszczeniem przez nie ww. opłaty.

Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać w siedzibie zarządcy cmentarzy mieszczącej się przy ul. Wałbrzyskiej 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 lub pod numerami telefonów: 511-177-414, 511-177-884.

REKLAMA