Drukuj

Dzisiaj (wtorek, 11 sierpnia) opublikowane zostały wyniki tegorocznych matur.

 

W technikach wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących do matury przystąpiło 68 uczniów, zdało 45. Aż 17 uczniów może przystąpić do egzaminy poprawkowego i zdać maturę jeszcze w tym roku, oblali bowiem tylko jeden przedmiot. Zdawalność w ZSZiO to 66,2% przy średniej wojewódzkiej dla techników 52,1%.

W Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze do matury przystąpiło 102 uczniów. Nie zdało 13, ale 11 z nich oblało jeden przedmiot, może przystąpić do egzaminu poprawkowego i zdać maturę w tym roku. Zdawalność w LO to 87,2%, przy średniej wojewódzkiej dla ogólniaków 81,1%.