aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Kamienna Góra

Jak co roku dokonaliśmy przeglądu stanu drzewostanu w miejskich lasach. W ramach standardowych zabiegów związanych z gospodarką leśną musimy usunąć niewielką część chorych drzew. Są to rośliny zasiedlone przez szkodniki owadzie. Usuwamy także wywroty i złomy.

Cięcia sanitarne są prowadzone w miejskich lasach: na Górze Parkowej, przy ul. Wiejskiej oraz na oś. Antonówka. Selekcję drzew zleciliśmy specjaliście z zakresu leśnictwa i uzyskaliśmy niezbędne zezwolenia. Wycince podlegają wyłącznie chore sztuki. W sumie z miejskich zalesień do lipca tego roku zostanie usuniętych ok. 173 m3 drewna.

- Jesteśmy zmuszeni do cięć sanitarnych, aby inwazja szkodników nie rozprzestrzeniła się na cały drzewostan. Ten obowiązek nakłada na miasto ustawa o lasach – mówi Magdalena Bręśkiewicz, kierownik wydziału infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska w urzędzie miasta.

REKLAMA