aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXXXIX Sesja Rady Miasta odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego- edycja III”.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lipowej w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej opinii o referendum ludowym.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wnioski.

20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie Sesji.

REKLAMA